top of page
bandepres3.jpg

ชื่อโครงการ : More Than Height

ลูกค้า : Novo Nordiskis

เอเจนซี่ : Havas Lynx

มากกว่าความสูงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของความวิตกกังวลในการเติบโต แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของเด็ก ๆ เช่น กีฬา งานอดิเรก การเรียน ... มีความสำคัญและช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างแข็งแรง เรารับผิดชอบการออกแบบตัวละครและแอนิเมชั่นของพวกเขา แนวคิดสร้างสรรค์โดย Havas Lynx

ขอบคุณทีมสร้างสรรค์ ขอบคุณ Paul และขอบคุณ Sally

การออกแบบเสียงโดย mamen Nicolas Martigne

bottom of page